Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu „socialam.pl”, którego administratorem jest Adam Malujda. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią polityki, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.

Informacje ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych jest Adam Malujda, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@socialam.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Rodzaje gromadzonych danych:

 1. Podczas korzystania z serwisu „socialam.pl” mogą być zbierane następujące rodzaje danych osobowych:
 2. Dane podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach, w tym imię, nazwisko, adres e-mail itp.
 3. Dane gromadzone automatycznie, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, urządzeniu, czasie wizyty na stronie itp.
 4. Dane uzyskiwane z plików cookies, o których mowa w późniejszym punkcie.

Cel przetwarzania danych:

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu „socialam.pl” oraz w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Możemy wykorzystywać dane w celu dostarczania użytkownikom spersonalizowanych treści, ofert i reklam.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być używane do analizy ruchu na stronie oraz do poprawy jej jakości i funkcjonalności.

Pliki cookies:

 1. Serwis „socialam.pl” może korzystać z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają śledzenie aktywności na stronie.
 2. Pliki cookies są używane w celach statystycznych, analitycznych oraz marketingowych.
 3. Użytkownik ma prawo zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki, jednakże może to wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z serwisu.

Udostępnianie danych osobowych:

 1. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez serwis „socialam.pl” lub w przypadku wymogu prawnego.
 2. Bezpieczeństwo danych:  Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec dostępowi osób nieuprawnionych.

Prawa użytkowników:

 1. Użytkownicy serwisu „socialam.pl” mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, można ją wycofać w dowolnym momencie.

Zmiany w Polityce Prywatności:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Korzystając z serwisu „socialam.pl”, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z administratorem serwisu poprzez podany wcześniej adres e-mail.

Adam Malujda Administracja serwisu „socialam.pl”